Для спуска

Регламенты и Правила о расходах

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Dodatek_c.2_k_Radu_RS_-_web_.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Novela_Radu_-_Dodatek_c.3_.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Zvlastni_dodatek_Radu_-_distancni_UJ.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Регламент о порядке разрешения международных споров (действителен с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (178 kB)
Регламент о порядке разрешения внутригосударственных споров (действителен с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (170 kB)
Положения о расходах и сборах при рассмотрении международных споров (действительны с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (58 kB)
Положения о расходах и сборах при рассмотрении внутригосударственных споров (действительны с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (41 kB)
Регламент (действителен с 1.7.2012, доступен для загрузки только на чешском языке) docx (53 kB)
Dodatek č. 2 Řádu RS (účinný od 1.7.2018) pdf
Dodatek č. 3 Řádu Rozhodčího soudu (účinný od 1.12.2020) pdf
Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání (účinný od 1.12.2020) pdf

Статистика

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/2022_Statistika_sporu.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Statistika sporů 2000 - 2022 pdf

Образцы договоров

Description of document Link to file
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Другое

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Setkani_rozhodcu_2018_11_20.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Zahr._spoluprace_HKIAC_CIETAC_VIAC__.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/info-_kniha_RR.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/ZPRÁVA_WEB.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Sudiste_Brno_planek_20200225.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Sdeleni_predsedy_k_provozu_RS.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Sdeleni_opatreni_2021-03-01.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Sdeleni_opatreni_2020-09-14.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/OPATRENI_COVID_14052020.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/TrueConf_manual.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Tiskova_zprava_2022.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Соглашение о сотрудничестве между ЭП ЧР и АП ЧР и ЭП Австрии (доступно для загрузки только на чешском языке) pdf (124 kB)
Устав Арбитражного суда при ЭП ЧР и АП ЧР (доступен для загрузки только на чешском языке) doc (52 kB)
Анкета арбитра (доступна для загрузки только на чешском языке) doc (90 kB)
Сопроводительный лист к иску (доступен для загрузки только на чешском языке) doc (175 kB)
Директива секретаря Арбитражного суда о предпосылках отбора кандидатов на должность арбитра (доступна для загрузки только на чешском языке) pdf (66 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (304 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf (341 kB)
Informace diskusní klub LN pdf (321 kB)
Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018 pdf (390 kB)
23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS pdf (533 kB)
Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018 pdf (375 kB)
Informace o Kolegiu rozhodců pdf (459 kB)
Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha pdf (365 kB)
Seminář Ústavu práva módního průmyslu pdf (577 kB)
Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018 pdf (781 kB)
Směrnice IBA o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení 2014 EN pdf (145 kB)
Setkání rozhodců 2018 pdf
Zahraniční spolupráce RS - HKIAC, CIETAC a VIAC pdf
Křest knihy o rozhodčím řízení pdf
Oslava 70. výročí Rozhodčího soudu pdf
Sudiste RS v Brne pdf
Sdělení předsedy RS pdf
OPATŘENÍ v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 pdf
Sdělení předsedy RS - 14.9.2020 pdf
Bezpečnostní opatření COVID 19 pdf
TrueConf manuál pro distanční ústní jednání pdf
Tiskova zprava RS memorandum Spolek pro ochranu OU pdf

Etický kodex

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Eticky_kodex_Rozhodciho_soudu.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Prohlaseni_o_stretu_zajmu_rozhodce.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Etický kodex Rozhodčího soudu pdf
Prohlášení o střetu zájmů rozhodce pdf