Об Арбитражном суде

Арбитражный суд был учрежден в 1949 году и в тот период действовал при Чехословацкой торговой палате. Позже, в 1980 году, он стал называться Арбитражным судом при Чехословацкой торгово-промышленной палате, а с 1.01.1995 г. он был переименован в Арбитражный суд при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики (далее - Арбитражный суд).

>> Арбитражная оговорка

Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах

Какие споры мы решаем?

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов, «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в действие с 1.1.1995.

» Коммерческие споры

 • международные споры
 • внутригосударственные споры
 • потребительские споры

» Споры о доменах

 • .CZ
 • .EU
 • • .com, .net, .org, .biz, .info и другие доменные имена высшего уровня

новинок

 • 1. 3. 2021

  Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací

  Rozhodčí soud zajistil testování osob podle mimořádného vládního opatření č. j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN. Našim cílem je zachovávat v prostorách soudu prostředí s celkovým standardem bezinfekčnosti odpovídajícím smyslu všech platných mimořádných vládních opatření. Pro bližší informace kontaktujte prosím tajemnici soudu. Děkujeme za Vaši součinnost při snaze o utlumení šíření epidemie s cílem brzkého návratu k normálnějším poměrům.
  Úřední hodiny RS jsou pondělí - čtvrtek, vždy od 9:00 do 12:00.
  Aktuální oznámení naleznete ZDE

 • 12. 11. 2020

  Možnost konání distančního ústního jednání před RS

  Dne 30.10.2020 publikoval Rozhodčí soud v Obchodním věstníku novelizaci řádu, která umožňuje vést v rozhodčím řízení ústní jednání distanční formou. Za tím účelem jsme připravili i interní příručky pro rozhodce, které ulehčí rozhodcům a stranám postup v řízení i v době nouzových opatření.
  Souhlas s konáním distančního ústního jednání pak lze zakotvit i do rozhodčí doložky pro budoucí rozhodčí řízení.
  Obě novelizace naleznete v sekci Řády, v případě dotazů se na nás neváhejte obracet na email praha@soud.cz!

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Местонахождение:

Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
Тел. +420 222 333 340, Факс: +420 222 333 341
praha@arbcourt.cz

приёмные часы:

Понедельник - четверг 9:00 - 15:30 hod. | пятница 9:00 - 14:00

Суды:

Brno: Dominikánské nám. 2, Brno,
602 00
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, 306 14
Ostrava: Mojmírovců 41, Mariánské Hory,
Ostrava, 709 00
Olomouc: Okresní hospodářská komora Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в силу 1.1.1995 г. До этого в области арбитражного производства действовал закон № 98/1963 Свода Законов, согласно которому было возможно принятие решений только по спорам, касающимся международных коммерческих отношений. После принятия нового закона об арбитражном производстве значительно расширился спектр споров, которые возможно разрешать данным путём вне государственных судов, поскольку нынешнее правовое регулирование позволяет принимать решения в рамках арбитражного производства по всем спорам имущественного характера, за исключением споров, возникших в связи с исполнением решения, и споров, возникших в результате осуществления конкурсного производства или погашением задолженности, если стороны – участники данных споров договорятся об этом.

>> Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах