Для спуска

Регламенты и Правила о расходах

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Dodatek_č._1_k_Řádu_RS_-_web_.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Регламент о порядке разрешения международных споров (действителен с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (178 kB)
Регламент о порядке разрешения внутригосударственных споров (действителен с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (170 kB)
Положения о расходах и сборах при рассмотрении международных споров (действительны с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (58 kB)
Положения о расходах и сборах при рассмотрении внутригосударственных споров (действительны с 1.5.2002, полный текст на 1.2.2007, доступен для загрузки только на чешском языке) pdf (41 kB)
Регламент (действителен с 1.7.2012, доступен для загрузки только на чешском языке) docx (53 kB)
Dodatek č. 1 k Řádu RS (účinný od 1.7.2018) pdf

Статистика

Description of document Link to file
Statistika sporů 2000 - 25.6.2018 pdf (165 kB)

Образцы договоров

Description of document Link to file
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Другое

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/AGRObase1707rs2.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_diskusni_klub_LN.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Rozhovor_předsedkyně_Komora_4_20188.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/23_Cdo_4461_2017_-_Rozsudek_NS_ČR_anonymizovaný.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_o_semináři.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_o_Kolegiu_rozhodců.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/Informace_o_konferenci_k_CŘS.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/TZ_-_informace_o_konferenci.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for ./downloads/zpravodaj_českých_právníků.pdf

Filename: ru/download.php

Line Number: 28

Description of document Link to file
Соглашение о сотрудничестве между ЭП ЧР и АП ЧР и ЭП Австрии (доступно для загрузки только на чешском языке) pdf (124 kB)
Устав Арбитражного суда при ЭП ЧР и АП ЧР (доступен для загрузки только на чешском языке) doc (52 kB)
Анкета арбитра (доступна для загрузки только на чешском языке) doc (90 kB)
Сопроводительный лист к иску (доступен для загрузки только на чешском языке) doc (175 kB)
Директива секретаря Арбитражного суда о предпосылках отбора кандидатов на должность арбитра (доступна для загрузки только на чешском языке) pdf (66 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (66 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf
Informace diskusní klub LN pdf
Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018 pdf
23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS pdf
Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018 pdf
Informace o Kolegiu rozhodců pdf
Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha pdf
Seminář Ústavu práva módního průmyslu pdf
Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018 pdf