Об Арбитражном суде

Арбитражный суд был учрежден в 1949 году и в тот период действовал при Чехословацкой торговой палате. Позже, в 1980 году, он стал называться Арбитражным судом при Чехословацкой торгово-промышленной палате, а с 1.01.1995 г. он был переименован в Арбитражный суд при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики (далее - Арбитражный суд).

>> Арбитражная оговорка

Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах

Какие споры мы решаем?

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов, «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в действие с 1.1.1995.

» Коммерческие споры

 • международные споры
 • внутригосударственные споры
 • потребительские споры

» Споры о доменах

 • .CZ
 • .EU
 • • .com, .net, .org, .biz, .info и другие доменные имена высшего уровня

новинок

 • 18. 4. 2017

  Seminář "Strategie módních značek na internetu a sociálních sítích" - podpora RS

  Rozhodčí soud se rozhodl poskytnout záštitu dalšímu semináři Ústavu práva módního průmyslu, z.ú., tentokrát zaměřeného na internet a sociální sítě. Rozhodčímu soudu je téma strategie značek na internetu blízké - je úspěšným sudištěm o internetové domény a oblast sporů o domény z oblasti módy je druhá největší (po farmaceutickém průmyslu).
  Více informací o semináři naleznete zde: https://goo.gl/yBqcIx

 • 6. 4. 2017

  Článek popisující efektivní získání doménového jména

  Po 2 letech fungování nového systému řešení sporů o doménu .CZ vyšel článek popisující jednotlivé kroky řízení, jak funguje on-line platforma, na které spor probíhá, a dává užitečné tipy jak efektivně získat doménové jméno, pokud jsou porušována Vaše práva. To vše z pohledu Navrhovatele, resp. jeho právního zástupce. Článek naleznete zde: https://goo.gl/tuyvMo

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Местонахождение:

Dlouhá 13, 110 00 Praha 1
Тел. +420 222 333 340, Факс: +420 222 333 341
praha@arbcourt.cz

приёмные часы:

Понедельник - четверг 9:00 - 15:30 hod. | пятница 9:00 - 14:00

Суды:

Brno: Kpt. Jaroše 13,
Brno, 602 00
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, 306 14
Ostrava: Mojmírovců 41, Mariánské Hory,
Ostrava, 709 00

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в силу 1.1.1995 г. До этого в области арбитражного производства действовал закон № 98/1963 Свода Законов, согласно которому было возможно принятие решений только по спорам, касающимся международных коммерческих отношений. После принятия нового закона об арбитражном производстве значительно расширился спектр споров, которые возможно разрешать данным путём вне государственных судов, поскольку нынешнее правовое регулирование позволяет принимать решения в рамках арбитражного производства по всем спорам имущественного характера, за исключением споров, возникших в связи с исполнением решения, и споров, возникших в результате осуществления конкурсного производства или погашением задолженности, если стороны – участники данных споров договорятся об этом.

>> Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах